Biuletyn Informacji Publicznej  Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie  www.mszczonow.pl
Nadzór Szkolnictwa
ORPEG
Jednostki organizacyjne
PSP Bobrowce
PSP Lutkówka
SP Mszczonów
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Dyrektor
° Wicedyrektor
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulamin
° Ewidencje, rejestry, archiwa
° Klauzula informacyjna
° Działalność szkoły
° Przetargi
° Oświadczenia majątkowe
° Komputeryzacja
SP Piekary
SP we Wręczy
SP Osuchów
Przedszkole w Mszczonowie
ZOPO Mszczonów
Centrum Usług Wspólnych
Archiwum - Gimnazjum Mszczonów włączone do Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SP Mszczonów strona główna 

SP Mszczonów
 
 SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-320
MIEJSCOWOŚĆ Mszczonów, ul.Warszawska 27
KONTAKT tel./faks (046) 857-22 - 10
e-mail: sp@mszczonow.pl
Dyrektor

Dyrektor

mgr Anna Rusinowska
tel: (46) 857-22-10

 

Szkoła czynna : Mszczonów
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30- 15.30
piątek 7.30- 15.30
   
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-03 11:21:31 Informację zaktualizowano 2018-08-29 09:16:00, wprowadzający: Edyta Lewandowska
Organ prowadzący szkołę:

1. nazwa: Gmina Mszczonów;
2. adres: 96-320 Mszczonów; ul. Plac Piłsudskiego 1; tel.046 8582820, fax.0468582843
3. nazwisko burmistrza: mgr inż. Józef Grzegorz Kurek  
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 12:21:54 Informację zaktualizowano 2008-03-12 08:36:17, wprowadzający: Edyta Lewandowska
 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 1. nazwa: Kuratorium Oświaty w Warszawie; 2. adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32; 3. nazwisko kuratora oświaty: Aurelia Michałowska

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 10:42:35 Informację zaktualizowano 2018-05-31 16:29:45, wprowadzający: Edyta Lewandowska
`OBWÓD 
Obwód Szkoły Podstawowej
im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie:

Mszczonów, Grabce Józefpolskie, Marków Towarzystwo, Marków Świnice, Lublinów, Sosnowica, Pogorzałki, Wymysłów, Adamowice, Gąba, Gurba, Powązki, Szeligi, Zdzieszyn, Ciemno-Gnojna, Kaczków, Grabce Towarzystwo, Długowizna, Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Czekaj, Kuranów.  
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 08:15:57 Informację zaktualizowano 2010-03-11 10:04:26, wprowadzający: Edyta Lewandowska

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut .  Struktura organizacyjna .  Regulamin .  Ewidencje, rejestry, archiwa .  Klauzula informacyjna .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Komputeryzacja . 
wersja do druku