bip.szkoly.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie www.mszczonow.pl
Centrum Usług Wspólnych strona główna 
Majątek
Mienie i gospodarka finansowa 


Centrum Usług Wspólnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami przepisów wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.


Podstawą działalności jednostki jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy Mszczonów.


Centrum Usług Wspólnych prowadzi działalność w oparciu o mienie powierzone przez Gminę Mszczonów oraz mienie nabyte w trakcie prowadzonej działalności.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:31:51 | Data modyfikacji: 2017-03-07 15:24:42.

Zobacz:
 Informacje ogólne .  Organizacja i zarządzanie .  Przedmiot działalności .  Sposoby załatwiania spraw .  Dane publiczne .  Majątek .  Zasady udostępniania informacji publicznej .  Zamówienia publiczne .  Programy w zakresie realizacji zadań publicznych .  Akty prawne .  Komunikaty . 
Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:31:51
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.szkoly.mszczonow.pl