Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Status prawny
Status prawny
 
Uchwała NR VI /49/ 99
Rady Miejskiej z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach. Przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Bobrowcach o strukturze klas I-V
w sześcioletnią Szkołę Podstawową w Bobrowcach o strukturze organizacyjnej klas I - VI zwanej dalej
,,szkołą".
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Bobrowce, Janówek, Edwardowo, Małachowszczyzna, Olszewek, Nowe Poręby, Suszeniec, Pawłowice.  

Opublikowane przez: Teresa Kuran | Autor: Ewelina Olesińska | Data wprowadzenia: 2010-03-11 12:11:25 | Data modyfikacji: 2010-03-11 12:13:04.
Data wprowadzenia: 2010-03-11 12:11:25
Data modyfikacji:
Autor: Ewelina Olesińska
Opublikowane przez: Teresa Kuran
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: