Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 SP Osuchów
SP Osuchów
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. MARIANA LIPSKIEGO W OSUCHOWIE
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-323
MIEJSCOWOŚĆ Osuchów, ul.Szkolna 1 
KONTAKT

tel./ fax 468574471 e-mail:zsposuchow@mszczonow.pl, www.sposuchow.mszczonow.pl

Dyrektor

 

mgr Urszula Gowin


 

Sekretariat szkolny prowadzi:

  Magdalena Szeląg

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00
   
Organ prowadzący szkołę:

1. nazwa: Gmina Mszczonów;
2. adres: 96-320 Mszczonów; ul. Plac Piłsudskiego 1; tel.046 8582820, fax.0468582843
3. nazwisko burmistrza: mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
 

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
1. nazwa: Kuratorium Oświaty w Warszawie;
2. adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32;
3. nazwisko kuratora oświaty: Aurelia Michałowska
 

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2007-09-03 13:55:17 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:58:38.
 

 

Obwód Szkoły Podstawowej  im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie: (dotyczy klas IV-VIII)

Bobrowce,Dębiny Osuchowskie,Edwardowo,Janówek, Małachowszczyzna, Nowe Poręby, Olszewek, Osuchów, Pawłowice, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (ulice: Krótka, Mszczonowska, Północna), Suszeniec, Wygnanka,

 

Obwód Gimnazjum Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie :

Adamówek, Badowo Dańki, Badowo Kłody, Badowo Mściska, Badów Górny, Bobrowce, Bronisławów, Bronisławów Osuchowski, Budy Strzyże, Budy Zasłona, Chudolipie, Dębiny Osuchowskie, Dwórzno, Edwardowo, Huta Piekarska, Janówek, Kamionka, Kowiesowo, Kowiesy, Lindów, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Małachowszczyzna, Marianka, Michalin, Nosy Pontiaki, Nowe Poręby, Olszewek, Osuchów, Pawłowice, Władysławów,Wygnanka, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice, Piekarzowo, Piekary, Pieńki Osuchowskie, Pieńki Strzyże, Podlindowo, Strzyże, Suszeniec, Tłumy, Władysławów

 

Uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sieci
i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Mszczonów

 

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2010-03-18 14:52:03 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:24:16.

Zobacz:
 Klauzule RODO .  Status prawny .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Dokumenty szkolne .  Struktura organizacyjna .  Regulamin .  Ewidencje, rejestry, archiwa .  Plan finansowy .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2010-03-18 14:52:03
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Magdalena Szeląg
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: