Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Ewidencje, rejestry, archiwa
Ewidencje, rejestry, archiwa
 

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE,
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zarządzeń wewntrznych,
 • rejestr upoważnień,
 • rejestr skarg i wniosków.

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentów powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.  

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Szustakowska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 11:50:32 | Data modyfikacji: 2010-03-25 11:51:52.
Data wprowadzenia: 2010-03-25 11:50:32
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Katarzyna Szustakowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: