Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Status prawny
Status prawny
 

Uchwała nr IV/29/03 Rady Miejskiej Mszczonowa z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie.

 

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2008-03-04 14:15:22 | Data modyfikacji: 2017-11-06 08:27:38.
Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Osuchowie 
 plik,122,825,uchwala-nr-x-74-11-w-sprawie-nadania-imienia-szkole-podstawowej-w-osuchowie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2011-10-20 09:41:44 | Data modyfikacji: 2011-10-20 09:46:08.
Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania imienia
Gimnazjum w Osuchowie 
 plik,122,826,uchwala-nr-x-75-11-w-sprawie-nadania-imienia-gimnazjum-w-osuchowie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2011-10-20 09:42:16 | Data modyfikacji: 2011-10-20 09:46:26.
UCHWAŁA NR XX/153/12RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana
Lipskiego w Osuchowie. 
 plik,1756,153-pdf.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2012-12-05 12:10:14.
Uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sieci
i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Mszczonów 
 261.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:42:03 | Data modyfikacji: 2014-01-24 14:13:54.
Uchwała Nr XXXVI/262/17 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego 
 262-1.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2017-11-06 08:31:53.
Data wprowadzenia: 2017-11-06 08:31:53
Opublikowane przez: Magdalena Szeląg
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: