Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 SP we Wręczy
SP we Wręczy
```` 
SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRĘCZY
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-300 Żyrardów
MIEJSCOWOŚĆ Wręcza, ul.Szkolna 50 
KONTAKT tel. (046) 857-53-50 e-mail: spwrecza@wp.pl
Dyrektor

Dyrektor
mgr Małgorzata Janiszek
tel. (046) 857-53-50

 

 
 

Opublikowane przez: Małgorzata Janiszek | Data wprowadzenia: 2007-12-21 14:32:48 | Data modyfikacji: 2017-05-31 14:06:34.
```` 

 

Szkoła czynna : Wręcza
poniedziałek 8 - 16.30
wtorek 8 - 16.30
środa 8 - 16.30
czwartek 8 - 16.30
piątek 8 - 16.30

 

Opublikowane przez: Ewa Pawłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-25 13:55:47 | Data modyfikacji: 2012-02-25 16:24:03.
```` 
Organ prowadzący szkołę:

1. nazwa: Gmina Mszczonów;
2. adres: 96-320 Mszczonów; ul.Plac Piłsudskiego 1; tel.046 8582820,fax.046 8582843
3. nazwisko burmistrza: mgr inż. Józef Grzegorz Kurek   

Opublikowane przez: Ewa Pawłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-25 13:57:55 | Data modyfikacji: 2012-02-25 16:24:21.
```` 

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

1. nazwa: Kuratorium Oświaty w Warszawie;
2. adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32;
3. nazwisko kuratora oświaty:  

 

Opublikowane przez: Ewa Pawłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-25 14:01:45 | Data modyfikacji: 2012-02-25 16:30:36.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Statut .  Struktura organizacyjna .  Regulamin .  Ewidencje, rejestry, archiwa .  Mienie szkoły .  Komputeryzacja .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2008-02-25 14:01:45
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa Pawłowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: