Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Statut
Statut
 

Statut Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie


Status Prawny


Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.


ORGANEM PROWADZĄCYM jest Gmina Mszczonów


Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorjum Oświaty


Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 60, 949, 2203


2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 59, 949 i 2203


3. Ustawa z dnia 7 września 1991 osystemie o światy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361.) i rozporządzenie wykonawcze  do tej ustawy


4. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz.2203)


5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1189 i 2203.)


 

 Statut_Miejskie_Przedszkole_nr_1.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 21:44:37 | Data modyfikacji: 2018-12-03 22:39:38.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 21:44:37
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: