Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Działalność przedszkola
Działalność przedszkola
 

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem Przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.


Przygotowanie Przedszkolne dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane dobyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


Przedszkole 


- realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową  wychowania przedszkolnego


- zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 - 13.00, płatne 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 -8.00, 13.00 -17.00


Szczegółowe cele i zadania określa STATUT Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie


Podstawa Programowa


określana jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTERSTWA EDUKACJI Z DNIA14 LUTY 2017 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 21:29:43 | Data modyfikacji: 2018-11-28 22:12:42.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 21:29:43
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Katarzyna Podlaska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: