Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 SP Piekary
SP Piekary
SP Piekary 
 SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy, szkoła publiczna
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. żyrardowski, gmina Mszczonów
KOD 96-323
MIEJSCOWOŚĆ Piekary, ul. Piekarska 47
KONTAKT tel./fax (46) 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl
DYREKTOR

Dyrektor
mgr Małgorzata Sekulska
tel. (46) 857 49 27

 
 
Szkoła jest czynna:
 
                                                   poniedziałek     7.00-16.00
                                                   wtorek              7.00-16.00
                                                   środa                7.00-16.00
                                                   czwartek           7.00-16.00
                                                   piątek               8.00-16.00
 
Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

Organ prowadzący szkołę:

  1. Nazwa: Gmina Mszczonów
  2. Adres: 96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, tel. (46) 858 28 20, fax. (46) 858 28 43
  3. Nazwisko burmistrza: mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

  1. Nazwa: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  2. Adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32
  3. Nazwisko kuratora oświaty: mgr Aurelia Michałowska

Dodatkowe informacje o szkole:

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Piekary, Piekarowo, Kowiesy, Kowiesowo, Lindów, Podlindowo, Badów Górny, Badowo Kłody, Budy zasłona, Strzyże, Huta Piekarska, Michalin, Zimnice, Adamówek, Badowo Dańki, Kamionka (Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piekarach).

 

Opublikowane przez: Małgorzata Sekulska | Data wprowadzenia: 2007-09-03 11:34:13 | Data modyfikacji: 2017-03-07 08:06:19.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Struktura organizacyjna .  Organy szkoły .  Statut .  Regulaminy i procedury .  Ewidencje, rejestry, archiwa .  Oferty pracy .  Działalność szkoły .  Oświadczenia majątkowe . 
Data wprowadzenia: 2007-09-03 11:34:13
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Małgorzata Sekulska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: