Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Informacje ogólne
Informacje ogólne
Status prawny Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów, powołaną  Uchwałą Nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 9932).

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:30:07 | Data modyfikacji: 2017-03-06 10:02:43.
RODO 

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:01:33 | Data modyfikacji: 2018-07-31 15:43:20.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:01:33
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: