Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie
Zarządzanie Działalnością Centrum Usług Wspólnych kieruje dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz  i jest uprawniony do składania w imieniu kierowanej jednostki oświadczeń. W przypadku spraw związanych z zaciągnięciem zobowiązań finansowych lub rozporządzeniem mieniem powierzonym Centrum Usług Wspólnych, wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:37:00 | Data modyfikacji: 2017-03-07 15:22:41.
Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:37:00
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: