Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Majątek
Majątek
Mienie i gospodarka finansowa 


Centrum Usług Wspólnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami przepisów wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.


Podstawą działalności jednostki jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy Mszczonów.


Centrum Usług Wspólnych prowadzi działalność w oparciu o mienie powierzone przez Gminę Mszczonów oraz mienie nabyte w trakcie prowadzonej działalności.

 

Opublikowane przez: Ewa. Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:31:51 | Data modyfikacji: 2017-03-07 15:24:42.
Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:31:51
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Ewa. Zielińska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: