Strona Nadzoru Szkolnictwa w Mszczonowie: www.mszczonow.pl
 > Dokumenty szkolne
Dokumenty szkolne
Statut Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana
Lipskiego w Osuchowie 
 Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Ks._Kan._Mariana_Lipskiego_w_Osuchowie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:39:42.
Program wychowawczo-profilaktyczny SP Osuchów 
 Program_Wychowawczo_-_Profilaktyczny.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Szeląg | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:43:06.
Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:43:06
Opublikowane przez: Magdalena Szeląg
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Nadzór Szkolnictwa w Mszczonowie


Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: